Blondel - Kelet-Trans 2000 Kft.
Webstore


Gazdaságfejlesztési Operatív Program az E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatására

 

A  „KELET-TRANS 2000” Kft. tevékenységét tekintve a vasúti szállítmányozási és szállítmányszervezési feladatokat lát el döntően a volt szovjet utódállamok és az Európai Unió országai között. Vevői oldalon különböző áruk szállítására, beszerzésére vonatkozóan kap rendeléseket, amelyeket különböző feldolgozások és munkafolyamatok alapján továbbít beszállítói felé. A törvényi szabályozásból adódóan számos hatósággal és különböző külső informatikai rendszerrel ( ZAIR – Záhonyi Automatizált Irányítási Rendszer ) áll kapcsolatban.

A Kft. szállítmányozási tevékenységének sajátosságain túl ( különleges szolgáltatásjellemzők, paritások, változik az áru tulajdonjoga a szállítás közben, nagy szállítási távolságok miatt bizonytalan ütemezési  lehetőségek )  a cég partneri köre is erősen szegmentált. A partnerek modern informatikai rendszerekkel rendelkeznek és felmerült az igény  részükről, hogy a „KELET-TRANS 2000” Kft. informatikai rendszereivel minél szorosabb integrációt építsenek ki a tranzakciók jobb nyomonkövethetősége érdekében. A partnerek a különböző tranzakciókat on-line felületen keresztül kívánják  rögzíteni, feldolgozni. Különböző elektronikus munkafolyamatokon kapnak értesítést a változásokról. A feldolgozott tranzakciók elektronikus formában továbbítódnak a szállítók és szakmai-hatósági ( ZAIR) rendszerek felé. A folyamat végén az elektronikus  számlázás feltételei is megteremtődnek.

A GOP -2007-2.2.3 pályázat segítségével a Kelet-Trans 2000 Kft  egy átfogó projektet indított mely megvalósításával a vállalatközi üzleti folyamatok kiépítése révén növeli a Kft. működési hatékonyságát, megvalósítja a különböző elektronikus partner-, ügyfél-, hatósági rendszerekkel történő együttműködést, a különböző rendszerek integrációját, az üzleti rendszerek leképzését InterDox SP-be, valamint elvégzi a biztonságos működéshez szükséges hardveroldali fejlesztéseket.  A tervezett beruházás megvalósulása elősegíti a fentebb említett vállalati területeken az elektronikus rendszerek összehangolásának megvalósulását. A tervezett beruházás a cég által bevezetett Microsoft Dynamics NAV rendszerrel szervesen integrálva valósul meg. A projekt 2007-ben indult és 16 millió forintba került. A Kelet-Trans 2000 Kft a beruházás megvalósításhoz 50%-os pályázati támogatást nyert el.

 

Nagyobb mennyiségű árukezelés és magasabb minőségű szolgáltatás Záhonyban

Záhony (D.G.) - Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programjának (GOP) keretében 2007-2013 között a gazdaságfejlesztés területén mintegy 1100 – 1500 milliárd forint uniós forrást hívhatnak le a magyar gazdasági élet szereplői. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program fő célja a magyar gazdaság tartós növekedésének elősegítése, a termelő szektor versenyképességének az erősítése révén. A GOP-2007-3.2.1 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése elnevezésű pályázat célja a Magyarországon áthaladó áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történő kiszolgálása, főként a szállítási módokat összekapcsoló logisztikai központok fejlesztésével. A pályázat az intermodális logisztikai központok komplex technológiai fejlesztését támogatja, azaz nem csupán eszközök beszerzését, hanem az összes kapcsolódó beruházást is, például: eszközbeszerzés, betanítás, gyártási licence, online megjelenés. A regionális logisztikai központok fejlesztésével javul a hazai kis- és középvállalkozások versenyképessége is.

Ezen pályázat sikeres elnyerésével kezdi a 2009-es esztendőt a záhonyi Kelet Trans 2000 Kft. Az elnyert összeg közel 600 millió forint, mely 50%-os állami támogatottságú, a többi rész önerő. A Kelet–Trans 2000 KFT tevékenységi körébe főként a záhonyi logisztikai szolgáltatások, szállítás, szállítmányozás tartozik. A cég 1993-as megalakulása óta folyamatosan fejlődik, egyre újabb szolgáltatások bevezetésével bővíti partnerei körét. Elsősorban a vasúti szállítási volumenek növelésében érdekeltek, ennek megfelelően belföldi szállításaikat is elsősorban vasúton végzik. Speciális tevékenységeik közé tartozik a konténerizálás az ömlesztett áruk tekintetében is. A Kelet–Trans 2000 KFT a 600 millió forintos beruházásnak köszönhetően megkezdi a nagyobb mennyiségű árukezelést és a magasabb minőségű szolgáltatásra rendezkedik be.

„ A jelen pénzpiaci világválság idején úgy vallom, hogy nem megtorpanni, leépíteni kell, hanem előre kell menekülni, a fejlesztéseket véghez kell vinni.  Cégünknél az elmúlt másfél évben volt egy dinamikus áruforgalom, úgy gondolom, hogy a jelen helyzet ideiglenes, átmeneti. A válság eloszlása után az lesz a porondon, akinek készen van az infrastruktúrája. A Kelet–Trans 2000 KFT ezen cégek közé tartozik” – nyilatkozta Soltész László ügyvezető igazgató.

(C) 2008 Soft-Dekor Informatikai Rendszerház Kft. // Weblap készítés, Webáruház készítés, Kiadványszerkesztés